ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ Κ. Δ. ΦΩΚΑ

AN ADDRESSEMENT FROM THE NEW MEMBER OF THE ACADEMY, K. D. PHOKA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουζέας Σ. | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1960
  6. 308-314
    • An addressement from academic m. Kouyea concerning the entry of new member m. Dem. Phoka in the Athens Academy. Facts about the life and work of the new academic are given.
    • Προσφώνηση του ακαδημαϊκού κ. Κουγέα για την είσοδο στην Ακαδημία Αθηνών, του νέου μέλους, κ. Δημ. Φωκά. Δίδονται στοιχεία για την ζωή και το έργο του νέου ακαδημαϊκού.