ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

DEPOSITION OF WORK WRITTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1867-1951) | Balanos Dimitrios
  5. 1939
  6. 607-609
    • The 2nd volume of "Analects" is presented by academic Theophilou Borea. Gregory Xenopoulos reports on ms Barbara Theodoropoulou-Livada's book entitled : "Angelic Palli-Vartholomai".
    • Παρουσιάζεται ο β΄ τόμος των "Αναλέκτων" του ακαδημαϊκού Θεόφιλου Βορέα. Ο Γρηγ. ξενόπουλος, εισηγείται διά το βιβλίον της κυρίας Βαρβάρας Θεοδωροπούλου- Λειβαδά με τίτλον : "Αγγελική Πάλλη Βαρθολομαίη".