ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

DEPOSITION OF WORK WRITTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Λυκούδης Στυλιανός Εμμ. | Σωτηρίου Γεώργιος | Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1939
  6. 374-379
    • M. I. Kalitsounakis presents the work of Stephanou Xanthoudidou "The Venetiocracy in Crete and the battles of cretans against venetians", m. G. Sotiriou presents the book by E. Wellesz, "Die hummen des sticlerarium fur September", m. St. Likoudis presents, the work of Nicolas Karidaki "Nearchos, the ? admiral of Great Alexander".
    • Ο κ. Ι. Καλιτσουνάκης παρουσιάζει το έργον του Στέφανου Ξανθουλίδου "Η ενετοκρατία εν Κρήτη και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών". Ο κ. Γ. Σωτηρίου παρουσιάζει το βιβλίον του E. Wellesz, "Die Hymmen des Sticlerarium fur September". Ο κ. Στ. Λυκούδης παρουσιάζει την συγγραφήν του Νικόλαου Καρυδάκη "Νέαρχος ο Κρής ναύαρχος του Μ. Αλεξάνδρου".