ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

FOLKLORE AND DEMOTIC SONGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1955
  6. 387-391
    • A speech on folklore and demotic songs and the contribution of important people in those domains. Views on the melancholic style of "klepht" and ? demotic songs from which the folklore, the national and the linguistic value are excluded.
    • Ομιλία με θέμα την λαογραφία και τα δημοτικά τραγούδια και την συμβολή σπουδαίων ανθρώπων στους τομείς αυτούς. Κρίσεις επάνω στο μελαγχολικό ύφος των κλέφτικων και επιτραπέζιων δημοτικών τραγουδιών των οποίων όμως εξαιρείται η λαογραφική, εθνική και γλωσσολογική αξία.