ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

THE HISTORIC MEANING OF THE 28TH OCTOBER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος; | Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1955
  6. 366-383
    • A panegyric speech on the occasion of the national anniversary of the 28th October 1940. The importance and the historic meaning of the nation's hattle are pointed out and it is connected with the cypriot problem, which didn't conclude to a solution despite the promises of the major forces.
    • Πανηγυρική ομιλία με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τονίζεται η σημασία και το ιστορικό νόημα του εθνικού αγώνα και συνδέεται με το Κυπριακό πρόβλημα που παρά τις υποσχέσεις των μεγάλων δυνάμεων δεν λύθηκε.