ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΚΕΤΟΝΗΣ ΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ ΕΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΔΕΥΔΩΝ

DETERMINATION OF ACETON IN SMALL QUANTITIES WITH ALCOHOL ALDEHYDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1937
  6. 226-229
    • A determination method is developed of mixed aceton with pure alcohol even with the presence of aldehyde in the alcohol.
    • Αναπτύσεται μέθοδος προσδιορισμού προσλήψεων ακετόνης σε καθαρό οινόπνευμα ακόμη και όταν μέσα στο οινόπνευμα υπάρχει ποσότητα αλδεύδης.