ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

SCIENTIFIC MEMORIAL OF THE ACADEMICIAN GEORGIOS MYLONAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Μιχαήλ | Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012) | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1988
  6. 403-417
    • Biographical elements end scientific activity of academician Georgios Milonas that passed away.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσοντος ακαδημαϊκού Γεωργίου Μυλωνά.