Ο ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΡΙΖΟΣ ΝΕΡΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ (1826)

JACOB RIZOS NEROULOS AND THE PRINCIPLES OF MODERN GREEK STUDIES IN GENEVA (1826) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Bouvier Bertrand | Bouvier Bertrand
  5. 1998
  6. 362-367
    • A report on the life and activities of deplomat Jacob Rizon Neroulou who's great love for learning gave the motive for the foundation of modern greek studies in Geneva and Switzerland.
    • Αναφορά στη ζωή και τις δραστηριότητες του διπλωμάτη Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού , η μεγάλη αγάπη του οποίου για τα γράμματα έδωσαν την αφορμή για την θεμελίωση των νεοελληνικών σπουδών στην Γενεύη και την Ελβετία , γενικότερα .