Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

THE POLITICAL IDEOLOGY OF RHIGAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μάνεσης Αριστόβουλος
  5. 1998
  6. 341-356
    • On the ocassion of the 200 years from the death of Rhigas Feraiou , a speech is being made which not only approaches Rhigas as a personality, but as well as his political ideology, in other words, his ideology regarding the manners of formation , organization, function and exertion of political power, in other words, the power of the state.
    • Με αφορμή τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Ρήγα Φεραίου , γίνεται ομιλία η οποία προσεγγίζει όχι μόνο τον Ρήγα ως προσωπικότητα αλλά και την πολιτική ιδεολογία αυτού , δηλ. την ιδεολογία του αναφορικά με τους τρόπους συγκρότησης , οργάνωσης , λειτουργείας και άσκησης της πολιτικής εξουσίας, δηλ. της κρατικής εξουσίας .