ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

SEARCHES IN THE LIMITS OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1998
  6. 324-340
    • Basic authentications are being made about the symbolic world of "reality" about the paradox natural world, about the logical limits of understanding, about the joining of the natural world, about the "noose" of existence as a model of reality and about the technological man.
    • Γίνονται θεμελιώδεις θεωρήσεις για τον συμβολικό κόσμο της "πραγματικότητας" , για τον παράδοξο φυσικό κόσμο , για τα λογικά όρια της κατανόησης , για την συνδετικότητα του φυσικού κόσμου , για τον βρόχο της ύπαρξης ως μοντέλο της πραγματικότητας και για τον τεχνολογικό άνθρωπο .