28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΜΝΗΜΗ - ΔΙΔΑΓΜΑ

28 OCTOBER 1940 MEMORY - LESSON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος | Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010)
  5. 1997
  6. 517-536
    • On the occasion of the celebration of the 28th October 1940 national holiday, a speech is being made for the memory that the period brings to those who lived it as well as the lesson of the soul's greatness that is being made for the youngest generations.
    • Με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 δίδεται ομιλία για τη μνήμη που φέρει αυτή η περίοδος σε όσους την έζησαν αλλά και το δίδαγμα του μεγαλείου της ψυχής που γίνεται στις νεώτερες γενιές .