ΕΝΑ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (SES) ΙΙ.

TRANSMISSION MECHANISM OF SEISMIC ELECTRIC SIGNALS II (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Σαρλής Ν | Καπίρης Π | Λαζαρίδου Μ | Βαρώτσος Π
  5. 1997
  6. 270-302
    • This paper studies the change the fuquency dependence of the electric feld that a current electric dupole creates when it is inside a highly conductive cylinder of infinite length, embedded in a move resistive medium.
    • Η εργασία μελετά την μεταβολή , συναρτήσει της συχνότητας , του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί ένα δίπολο ρεύματος , όταν βρίσκεται μέσα σε πολύ αγώγιμο κύλινδρο απείρου μήκους , εμβαπτισμένο σε υλικό πολύ μεγαλύτερης ειδικής αντίστασης .