ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

THE RECEPTION OF ACADEMIC PAVLO THOMOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης | Θωμόπουλος Ε
  5. 1949
  6. 47-50
    • Some biographic facts and the artistic activities of the great greek painter and academic, Pavlos Thomopoulos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και καλλιτεχνικές δραστηριότητες του μεγάλου 'Ελληνα ζωγράφου και ακαδημαϊκού , Παύλου Θωμόπουλου.