Αι πολιορκίαι του Μεσολογγίου : εράνισμα εκ της ανεκδότου ιστορίας του

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 41544
  4. GR-AtACAb10091130
  5. Ελληνικά
  6. Στασινόπουλος, Κ. Α.
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1926
  8. 24