ΕΝΑ ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΘΟΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

A WAR SONG FROM SAMOS FOR THE 1821 REVOLUTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Stephanidis Themos | Στεφανίδης Θέμος
  5. 1957
  6. 530-534
    • A war song from Samos is presented from the great poet George Clianthi which had a major effect during the struggle of 1821 , Clianthi is considered of Samos who with his verses , encouraged the fighters .
    • Παρουσιάζεται ένα σαμιακό Θούριο, του μεγάλου ποιητή Κλεάνθη του Σάμιου, που είχε μεγάλη απήχηση κατά τον αγώνα του 1821. Ο Κλεάνθης θεωρείται ο Τυρταίος της Σάμου πυ με τους στίχους του ψυχώνει τους πολεμιστές.