Λόγος εκφωνηθείς υπό του ιεροκήρυκος Χριστοφόρου Σταματιάδου αρχιμανδρίτου τη κ' Μαρτίου 1866 Κυριακή των Βαίων εις το υπό του δήμου Μεσολογγιέων τελεσθέν εν τω κήπω των ηρώων...έξοδον Μεσολογγίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 41550
  4. GR-AtACAb10091182
  5. Ελληνικά
  6. Σταματιάδης, Χριστόφορος
  7. Εν Μεσολογγίω: Αρτέμης Γουργουρίνης, 1866
  8. 36