Η ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ

THE CONNECTIVITY OF OUR WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1999
  6. 445-463
    • A speech which examines the binding of our world. It beginns with a description of the world as we live in it, what it symbolises, the meaning of order and disorder, the mechanistic and holistic aspect of the world and finally, the travels in time and the possibility which exists for those.
    • Ομιλία που εξετάζει την συνδετικότητα του κόσμου μας. Ξεκινάει με την περιγραφή του κόσμου στον οποίο ζούμε, το τι συμβολίζει τις έννοιες της τάξης και της αταξίας, την μηχανιστική και ολιστική άποψη του κόσμου και τέλος τα ταξίδια στο χρόνο και τις δυνατότητες που υπάρχουν γι΄αυτά.