200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ JULES MICHELET (1798-1874). Ο JULES MICHELET ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200 HUNDRED YEARS FROM THE BIRTH OF THE PROPHET OF REVIVED GREECE, HISTORIAN, JULES MICHELET (1798-1874). (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milliex Roger
  5. 1999
  6. 29-41
    • On the occasion of the 200 years since the birth of historian Jules Michelet (1798-1874) a spech is given aiming to point out his contribution to the distinction of the Greek spirit and of ancient Greece.
    • Με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του ιστορικού Jules Michelet (1798-1874), γίνεται ομιλία με σκοπό να υπογραμμιστεί η συμβολή του στην ανάδειξη του ελληνικού πνέυματος και της αρχαίας Ελλάδας.