ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ κ. LEOPOLD SEDAR SEGHOR ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

THE RECEPTION OF THE PESIDENT OF THE DEMOCRACY OF SENEGALE, HE LEOPOLD SEDAR SENGHOR AND THE AWARDING OF DIPLOMA TO THE FAMOUS FOREIGN MEMBER OF THE ACADEMY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1979
  6. 235-236
    • The addressment from the President of the Athens Academy for the reception of the President of the Democracy of Selegale, HE Leopold Sedar Senghor and for the awarding of diplomato the famous foreign member of the Academy.
    • Προσφώνηση του προέδρου για την υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σενεγάλης κ. Leopold Sedar Senghor και για την απονομή του διπλώματος και του διάσημου ξένου εταίρου της Ακαδημίας.