ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ANGEL TONCHCEV BALEVSKI ΚΑΙ VLADIMIR GEORGIEV

THE FORMAL RECEPTION OF FOREIGN MEMBERS OF THE ATHENS ACADEMY, ANGEL TONCHEV BALEVSKI AND VLADIMIR GEORGIEV. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1979
  6. 163-164
    • A greeting from the President of the Athens Academy towards its foreign members, Angel Tonchev Balevski, President of the Bulgarian Academy of Science and Vladimir Georgiev, member of the Bulgarian Academy of Science.
    • Χαιρετισμός του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών προς τους ξένους εταίρους Angel Tonchev Balevski και Blandimir Georgiev, πρόεδρο και μέλος τησ Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, αντίστοιχα.