Ο Λομπρόζο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 67
  4. GR-AtACAb10068897
  5. Ελληνικά
  6. Ηλιόπουλος, Τιμολέων Ε.
  7. Αθήναι: Τυπογραφείο ″Νομικής″, 1907
  8. 40