ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

RESULTS FROM A NEW DIETARY SURVEY OF ATHENS FAMILIES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1954
  6. 255-273
    • A study concerning the qualitative diet of the Greek population. The conclusion is that the diet quality standard is low. The largest part of the required calories is taken from cereals and pasta, while a small percentage is taken from meat, fish and dairy products.
    • Μελέτη σχετική με την ποιότητα διατροφής του ελληνικού πληθυσμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ποιότης διατροφής είναι γενικά χαμηλή. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων θερμίδων λαμβάνεται από δημητριακά και ζυμαρικά ενώ πολύ μικρό μέρος από κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά.