ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

THE DEATH ANNOUNCEMENT OF MR C. CHARITONIDES AND OF G. SKLAVOUNOS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1954
  6. 164-169
    • The death announcement of regular member, Mr C. Charitonidis and of Mr G. Sklavounos. A short biographic note and the scientific work of the deceased.
    • Αγγελία θανάτου των τακτικών μελών κ. Χαρίτωνος Χαριτωνίδου και του κ. Γ. Σκλαβούνου. Σύντομα βιογραφικά σημειώματα και επιστημονική δραστηριότητα των μεταπτάντων.