Περί σχολαζουσών κληρονομιών Ελλήνων υπηκόων αποβιούντων εν Γαλλία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5614
  4. GR-AtACAb10069313
  5. Ελληνικά
  6. Λεβίδης, Σπυρίδων Μ.
  7. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1912
  8. 16