Ο ΠΕΡΙΔΟΤΙΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

THE PERIODITE OF SAINTS ANARGYRI OF ERMIONI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νικολάου Μιχαήλ | Αρανίτης Σ
  5. 1959
  6. 221-226
    • The mineralogic composition, the chemism and the forms of periodite in the area of Ermioni is being studied.
    • Μελετάται η ορυκτολογική σύσταση, ο χημισμός και οι μορφές εξαλλοίωσης του περιδοτίτη, της περιοχής Ερμιόνης.