Η ΠΙΝΔΟΣ. ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-1941

PINDOS. DIVINITIES OF PINDOS AND THE WAR OF 1940-1941 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουρεμένος, Βασίλειος (1875-1957) | Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1953
  6. 391-391
    • A monument model for the battle of Pindos is presented.
    • Παρουσιάζεται πρόπλασμα μνημείον για την μάχη της Πίνδου