ΤΑ "ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΝΕΦΗ"

THE " EVENING CLOUDS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966) | Σακελλάριος Νείλος
  5. 1953
  6. 365-378
    • An anniversary speech for the celebration of the 28th October 1940, which consists a major chapter of modern greek history.
    • Ομιλία πανηγυρική της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία αποτελεί μέγα κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.