ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1956

REPORT OF ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1956 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1956
  6. 476-489
    • Report of activities for the year 1956.
    • Λεπτομερής απολογισμός δραστηριοτήτων κατά το έτος 1956.