ΑΝΕΚΔΟΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΦΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

UNPUBLISHED LETTERS OF JOHN KAPODISTRIA CONCERNING GREEK ORPHANS IN EUROPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούκκου Ελένη
  5. 1956
  6. 445-454
    • Unpublished letters of John Kapodistria are presented which were found in the Archives of the Ionian Senate of Corfu. It is a manuscript concerning greek orphans abroad.
    • Παρουσιάζονται ανέκδοτες επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια, που βρέθηκαν στα Αρχεία της Ιονίου Γερουσίας Κέρκυρας. Είναι χειρόγραφος κώδικας, με θέμα τα ορφανά της Ελλάδας στο εξωτερικό.