ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ κ.ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ

RECEPTION OF THE PERMANENT MEMBER MR. SPYROS MARINATOS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Ρωμαίος Κωνσταντίνος; | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1956
  6. 398-400
    • Curriculum vitae and scientific activities of the new member of the Academy of Athens Mr.S.Marinatos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Σπ.Μαρινάτου.