Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΖΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗΝ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΧΥΤΑ ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ ΥΑΔΕΣ ΚΑΙ PRAESEPE

THE REASON FOR THE TOTAL MASS TOWARDS TOTAL BRIGHTNESS IN THE DIFFUSED STRELLAR SWARM OF HYADEN AND PRAESEPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαυρίδης Λυσίμαχος
  5. 1956
  6. 357-368
    • A determination of C and M:L for two diffused stellar masses is made, which according to H.Johnson and C.Knuckles, have the same age as 1x10 9 years : of Hyaden and Praesepe.
    • Γίνεται προσδιορισμός των C και Μ:L για δύο διάχυτα αστρικά σμήμη, τα οποία κατά τους H.Johnson και C.Knuckles έχουν την ίδια ηλικία της τάξεως των 1x10 9 ετών : τις Υάδες και την Praesepe.