Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

THE ACOUSTICS OF ANCIENT THEATRES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλομοίρης, Μανώλης (1883-1962)
  5. 1956
  6. 147-150
    • Observations are being made concerning the acoustics of ancient theatres relative of the performances in out-door areas of most recent musical compositions. The observations are based on various concerts and on melodramatic interpretations at Irodio, the Delphi theatre and the theatre of Epidavros.
    • Γίνονται παρατηρήσεις επί της ακουστικής των αρχαίων θεάτρων σχετικά με τις εκτελέσεις σε υπαίθριους χώρους νεώτερων μουσικών συνθέσεων. Οι παρατηρήσεις βασίζονται σε διάφορες συναυλίες και στις μελοδραματικές ερμηνείες στο Ηρώδειο, στο θέατρο των Δελφών και στο θέατρο της Επιδαύρου.