ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΙΟΥ

WHOLE-BLOOD CHOLINESTERASE OF INDIVIDUALS INJESTING TRACES OF PARATHION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ. | Βασιλείου Α. | Καρύδης Νικ | Karydis Nic
  5. 1956
  6. 91-96
    • Problems of toxicity introduced by the free use of parathion in agriculture.
    • Εξετάζονται προβλήματα τοξικότητας που δημιουργεί η χρήση του παραθείου στη γεωργία.