ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ κ.Α.ΦΛΩΡΟΥ

BOOK PRESENTATION FROM Mr.A.FLOROU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1956
  6. 8-9
    • The book "Internal Pathology" which refers to injections diseases is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Εσωτερική Παθολογία", το οποίο ασχολείται με τις λοιμώδεις νόσους.