ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε
  5. 1930
  6. 105-108
    • On the occasion of his reception in the Academy of Athens, the great painter Thomopoulos refers to the life and the work of the great Greek painter Nikiforos Lytras.
    • Με την ευκαιρία της εισόδου του στην Ακαδημία Αθηνών, ο μεγάλος ζωγράφος Θωμόπουλος αναφέρεται στην ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Νικηφόρου Λύτρα.