ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ.IMRE TRENCSENYI-WALDAPFEL

RECEPTION OF THE HUNGARIAN PROFESSOR Mr.IMRE TRENCSENYI-WALDAPFEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1963
  6. 685-685
    • The President of the Academy of Athens welcomed the Hungarian Professor Mr.Imre Trencsenyi-Waldapfel and praised his contribution to the intellectual world.
    • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών υποδέχτηκε τον Ούγγρο καθηγητή κ.Imre Trenscenyi-Waldapfel και εξύμνησε την προσφορά του στον κόσμο του πνεύματος.