ΤΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΒΑΚΕΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ;

WHAT WERE THE BOARDS OF THE ROMAN THEATRES? (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1963
  6. 479-490
    • Various excerpts are studied in combination with archaeological data with the purpose to elucidate the significance of the position of boards at the lower part of the roman theatres.
    • Μελετώνται διάφορα χωρία σε συνδυασμό με αρχαιολογικά δεδομένα με σκοπό να διευκρινιστεί η σημασία της θέσης των αβάκων στο κάτω μέρος των ρωμαϊκών θεάτρων.