ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1963
  6. 314-318
    • The Academician Mr.Er.Skassis introduced the book of Mr.Th.Papadopoulos with the following title :"Dynastic poetry of Ruanda and Acritic epopee. An essay for the grounding of the meaning of the anthropological time". The work deals with some problems of the Social Anthropology within concern the underdeveloped civilizaion.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ερ.Σκάσσης παρουσίασε το βιβλίο του κ.Χ.Παπαδόπουλου με τον κάτωθι τίτλο "Δυναστική ποίηση της Ρουάντα και Ακριτική εποποιϊα. Δοκίμιον θεμελιώσεως μιας έννοιας ανθρωπολογικού χρόνου". Το έργο ασχολείται με μερικά προβλήματα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας τα οποία αφορούν υποανάπτυκτους πολιτισμούς.