ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

CELEBRATION OF THE NATIONAL ANNIVERSARY OF THE 25th OF MARCH, 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1963
  6. 164-166
    • Speech given by the President of the Academy of Athens, Mr.John Theodorakopoulos, on the occasion of the celebration of the National Anniversary of the 25th of March of 1821, where he underlined the fact that the Revolution brought the Nation from death into life.
    • Ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, κ.Θεοδωρακόπουλου, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, όπου υπογράμμισε το γεγονός ότι η Επανάσταση έφερε το Έθνος από τον θάνατο στη ζωή.