ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΤΣΑ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr.GEORGE TSATSAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980) | Στασινόπουλος Μ
  5. 1978
  6. 202-207
    • Curriculum vitae and scientific activities of the new Academician Mr.George Tsatsas.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Γεωργίου Τσατσά.