ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

ABOUT THE ALLIED MELANOMA OF THE EYE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1952
  6. 152-155
    • Some observations took place with reference to the μελαχρωστική of the eye and this related irregularity is explained on the basis of rare cases. Various melanomas and their significance are reported.
    • Γίνονται παρατηρήσεις σχετικές προς την μελαγχρωστική του οφθαλμού και εξηγείται αυτή η συγγενής ανωμαλία, με βάση σπάνιες περιπτώσεις. Αναφέρονται οι διάφορες μελανώσεις αλλά και η σημασία τους.