ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1964
  6. 470-471
    • The Academician Mr.Socr.Kougeas presented the work of Nikitas Nifakis with the title "Historical Pieces in verse of Mani", which contains ten pieces in verse which are referred to the adventurous life and work of the versifier.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Σωκρ.Κουγέας παρουσίασε το έργο του Νικήτα Νηφάκη με τίτλο "Μανιάτικων Ιστορικών Στιχουργημάτων", το οποίο περιλαμβάνει δέκα στιχουργήματα τα οποία αναφέρονται στον περιπετειώδη βίο και έργο του στιχουργού.