ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΛΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.NIKOLAOS LOUROS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1966
  6. 520-523
    • Resume and activity of elements for the life and work of the new Academician Mr.Nikolaos Louros.
    • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και παράθεση στοιχείων για την ζωή και το έργο του νέου Ακαδημαϊκού κ.Νικολάου Λούρου.