ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

PRESIDENTIAL SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1967
  6. 47-50
    • The President of the Academy of Athens gave a speech during the ceremony that took place in the mansion of the Academy's Research Centres, Anagnostopoulou 14 street.
    • Λόγος του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών που εκφωνήθηκε κατά την τελετή των εγκαινίων του Μεγάρου των Κέντρων Ερευνών της Ακαδημίας, επί της οδού Αναγνωστοπούλου.