ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΤΕΡΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΖΩΩΝ

COMPARATIVE CHROMATOGRAPHIC STUDY ABOUT THE PRESENCE OF PTERINS IN THE EYES OF INVERTEBRATES AND OF LOWER AND HIGHER VERTEBRATES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Παυλοπούλου-Παπακώστα Χρυσάνθη | Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1967
  6. 405-428
    • The view that pterins are found unites into the eyes is expressed and it is suggested that the Pterinic-Protein complex plays up to new and unknown role in the Biochemistry of the sight.
    • Εκφράζεται η άποψη ότι οι πτερίνες βρίσκονται ενωμένες εντός των οφθαλμών προς πρωτεϊνη και αποτελούν πιθανώς συνένζυμο ολοφυράματος, που έχει σχέση προς την βιοχημεία της οράσεως.