Ο Καποδίστριας ως θεμελιωτής της δημοτικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι : έκθεσις των κριτών του διαγωνίσματος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50635
  4. GR-AtACAb10090685
  5. Ελληνικά
  6. Σακελλαρόπουλος, Σπυρίδων Κ. | Γεωργαντάς, Φ. Δ. | Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1908
  8. 30