Η ΑΘΗΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

THE BAS-RELIEF OF "ATHENS THE PENSIVE" OF ACROPOLIS' MUSEUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Gigante Marcello
  5. 1992
  6. 281-294
    • An effort is made in order to explain the famous bas-relief of Athens the Pensive, which we come in view of it at the doorway of Acropolis' Museum, where the godess seems to be melancholic and sad.
    • Γίνεται προσπάθεια προκειμένου να ερμηνευθεί το φημισμένο ανάγλυφο της Αθηνάς Σκεπτομένης, που αντικρύζουμε στο κατώφλι του Μουσείου της Ακρόπολης, και η οποία παρουσιάζεται σε μελαγχολία και λύπη.