ΝΕΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΕΩΣ

NEW FLARE STARS IN CAMELOPARDALIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Poulakos K | Πουλάκος Κωνσταντίνος
  5. 1976
  6. 764-770
    • With the assistance of direct photometric plates as well as spectral plates in the inflared region, made by the Schmidt-type telescope in Heidelberg, 7 new flare stars were found in Camelopardalis. Their photometric characteristics and specrtal type are tabulated.
    • Με τη βοήθεια άμεσων φωτομετρικών πλακών και φασματικών πλακών στην περιοχή του υπερύθρου, που ελήφθησαν με τηλεσκόπιο τύπου Schmidt του Αστεροσκοπείου της Αϊδελβέργης, βρέθηκαν στην περιοχή του Αστερισμού της Καμηλοπαρδάλεως 7 νέοι αστέρες εκλάμψεως. Παρέχονται σε πίνακα τα φωτομετρικά τους στοιχεία και ο φασματικός τους τύπος.