ΕΠΙ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

SOME REMARKABLE CASES OF ANNUAL WINDS IN THE AREA OF AEGEAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1970
  6. 146-149
    • Two pieces of information relevant with some noteworthy case of Annual winds in Aegean area are examined. From the first one (Fauvel) arose that during the summer of 1788 the Etesians had greater intensity and frequency. From the second (Ross) arose that in 1843 the Etesians during July and August, didn't blow or blew with small frequency.
    • Εξετάζονται δύο πληροφορίες σχετικά με αξιοσημείωτες περιπτώσεις Ετησίων ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου. Από την πρώτη (Fauvel) προκύπτει ότι το καλοκαίρι του 1788 οι Ετήσιες είχαν μεγάλη συχνότητα και ένταση. Από την δεύτερη (Ross) προκύπτει ότι κατά το 1843, οι Ετήσιες κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο δεν έπνευσαν ή έπνευσαν με μικρή συχνότητα.