Βιβλιογραφικά μελετήματα : εκ των του Μ. Κρούσιου (Τυβίγγης) εκδόσεων : ανέκδοτοι επιστολαί Κρούσιου πρός τον Συμεών Καβάσιλαν ΚΛ. ΚΛ:

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50726
  4. GR-AtACAb10024568
  5. Ελληνικά
  6. Μυστακίδης, Βασίλειος Α.
  7. Εν Αθήναις: Τύποις Φοίνικος, 1930
  8. 26